Istoria Bihorului

In jos

default Istoria Bihorului

Mesaj Scris de Al|n la data de Dum 19 Oct 2008 - 10:18

Aici voi pune in timp pagini din istoria Bihorului nostru, luptele pe care stramosii nostrii le-au dus pentru libertate si existenta nationala.
O sa incep cu cronica lui Anonymus, o cronică maghiară redactată în limba latină în a doua jumătate a secolului al XII-lea, așa numita "Cronică a lui Anonymus" (Faptele Ungurilor - Gesta Hungarorum), relatează câteva episoade ale primului contact al ungurilor cu spațiul transilvănean. Acesta este izvorul cel mai important care atestă structrile politice care au existat în regiune în momentul venirii ungurilor.
Anonymus


Și lăuda pământul Pannoniei ca fiind extraordinar de bun. Căci spuneau că acolo curg cele mai renumite izvoare de ape, Dunărea și Tisa și alte prea vestite ape, pline cu pește bun. Că această țară o locuiesc slavii, bulgarii și blachii, adică păstorii romanilor. Fiindcă, după moartea regelui Athila, pământul Pannoniei romanii ziceau că este pășune, fiindcă turmele lor pășteau în țara Pannoniei. Și cu drept cuvânt se spunea că pământul Pannoniei ar fi pășunile romanilor, fiindcă și acum romanii pasc pe moșiile Ungariei. Dar să lăsăm aceasta!

…………………………………………………………………………….

13. LUPTELE UNGURILOR PENTRU CUCERIREA BIHORULUI

Iar ducele Arpad, trecând câteva zile, după ce s-a sfătuit cu nobilii săi, a trimis soli în fortăreața Byhor, la ducele Menumorut, cerându-i ca din drepturile strămoșului său, regele Athila, să-i cedeze pământul de la fluviul Someș până la hotarul Nirului și până la Poarta Mezesyna.

Trimișii lui Arpad însă, Usubuu și Velec au trecut peste fluviul Tisa la vadul Lucy. Și, după ce au pornit de aici, sosind în fortăreața Byhor, au salutat pe ducele Menumorut și i-au prezentat darurile pe care i le trimisese ducele lor. În urmă însă, comunicându-i solia ducelui Arpad, au pretins teritoriul cu bunăvoință și încercând cu diferite daruri, a treia zi le-a spus să se întoarcă acasă. Totuși le-a dat răspunsul, zicându-le:

"Spuneți lui Arpad, ducele Ungariei, domnul vostru. Datori îi suntem ca un amic, cu toate ce îi sunt necesare fiindcă e un om străin și duce lipsă de multe. Teritoriul însă ce la-a cerut bunei voințe a noastre nu i-l vom ceda niciodată, câtă vreme vom fi în viață. Și ne-a părut rău că ducele Salanus i-a cedat un foarte mare teritoriu, fie din dragoste, cum se spune, fie de frică, ceea ce se tăgăduiește. Noi, însă, nici din dragoste, nici din frică, nu-i cedăm din pământ nici un deget, deși a spus că are un drept asupra lui. Și vorbele nu ne tulbură inima că ne-a arătat că descinde din neamul regelui, Athila, care se numea biciul lui Dumnezeu. Ți chiar dacă acela a răpit din violență această țară de la strămoșul meu, acum însă grație stăpânului meu, împăratul din Constantinopol, nimeni nu poate să mi-o mai smulgă din mâinile mele".

Și, spunându-le acestea, le-a dat drumul să plece. Atunci Usubuu și Veluc, solii ducelui Arpad, se duseră în fuga mare la stăpânul lor. Și sosind, au comunicat domnului Arpad solia lui Menumorut. Iar ducele Arpad și nobilii săi, aflând aceasta, s-au aprins de mânie și au poruncit numaidecât să se trimită o armată împotriva lui. Au hotărât să plece Tosu, tatăl lui Leu și Zobolsu, fiul lui Eleud din care se trage neamul lui Saac și de asemenea, Tuhutum, tatăl lui Horca, bunicul lui Geule și Zumbor, din care se descinde neamul lui Moglout. Aceștia, luându-și rămas bun de la ducele Arpad, au plecat nu cu o mică oaste și au trecut peste Tisa la vadul Ladeo, neîntâlnind nici o împotrivire. A doua zi început să meargă călări peste lângă Tisa spre fluviul Someș și și-au așezat tabăra, în locul unde este acum Zobolsu. Și în acest loc, aproape toți locuitorii țării li s-au supus de bunăvoie și, aruncându-se la picioarele lor, și-au dat copiii ca ostateci spre a nu suferi vreo nenorocire. Căci se temeau de ei mai toate popoarele și unii, fugind din fața lor, de-abia au scăpat, care sosind la Menumorut a fost cuprins de o atât de mare groază că n-a mai îndrăznit să ridice mâna, căci toți locuitorii se temeau de ei nespus de mult fiindcă auziseră că ducele Almus, tatăl lui Arpad, se trage din neamul regelui Athila.

…………………………………………………………………………….

Auzind aceasta Menumorut, că Usubuu și Velec, cei mai vestiți generali ai ducelui Arpad, vin împotriva sa cu o puternică luptă, precedată de secui, s-a temut grozav și n-a îndrăznit să le iasă în cale, fiindcă auzise că ducele Arpad și ostașii săi sunt foarte viteji în război, că romanii din Pannonia au fost puși pe fugă, că au jefuit teritoriile Carinthinilor Moravieni, că multe mii de oameni au căzut prin ascuțișul săbiilor lor, că au cucerit regatul Pannoniei și că dușmanii au fugit înaintea feței lor. Atunci ducele Menumorut, părăsindu-și mulțimea de soldați în fortăreața Byhor, el cu soția și fiica sa au fugit din fața lor și au căutat să rămână în pădurea Ygfon. Usubuu și Velec și întreaga lor armată veseli încep să meargă călări în contra fortăreței Byhor și și-au așezat tabăra lângă fluviul Iuzos. Iar a treia zi orânduindu-și armele, au plecat spre castelul Belland și, din cealaltă parte, soldații adunați din diferite națiuni încep lupta contra lui Usubuu ți a soldaților săi. Secuii și ungurii omorâseră mulți oameni prin loviturile de săgeți. Usubuu și Velec cu balistele lor uciseră 125 soldați. Și s-au luptat între ei 12 zile și dintre soldații lui Usubuu au fost omorâți 20 unguri și 15 secui. A treisprezecea zi însă, după ce ungurii și secuii au umplut șanțurile fortăreței și voiau să așeze pe ziduri, ostașii ducelui Menumorut, văzând curajul ungurilor, încep să se roage de acești doi șefi de armată și, descinzându-le fortăreața, veniră în picioarele goale, rugându-se înaintea feței lui Usubuu și Velec. Acestora punându-le oameni de pază, Usubuu intrat în fortăreață și au dat acolo de multe bogății de ale soldaților acestora. Auzind acestea Menumorut de la vestitorii scăpați cu fuga, a fost cuprins de o mare groază și și-a trimis soli la Usubuu și Velec cu diferite daruri și i-a rugat ca chiar ei să fie mijlocitori ai păcii și să lase pe soli să se ducă la ducele Arpad ca să-i vestească că Menumorut care la început prin delegații săi proprii cu inima ca de bulgar, cu îngâmfare i-a comunicat că îi refuză să dea o palmă de pământ acum, prin aceeași soli, învins și zdrobit, nu stă la îndoială să-i dea întregul său regat și lui Zulta, fiul lui Arpad, pe fiica sa. Atunci Usubuu și Velec au aprobat brusc planul lui și, împreună cu delegațiile lor, au trimis vestitori care să roage pentru pace pe domnul lor, pe ducele Arpad. Și aceștia după ce au intrat în insula Sepel și au salutat pe ducele Arpad, a doua zi delegații i-au comunicat solia lui Menumorut. Iar ducele Arpad, consfătuindu-se cu nobilii săi, a aprobat și a lăudat propunerea lui Menumorut și când a aflat că fata lui Menumorut este de aceeași vârstă cu fiul său Zoltan, n-a mai amânat cererea lui Menumorut și a primit pe fiica lui ca soție pentru Zulta, împreună cu regatul promis și, trimițând delegați la Usubuu și Velec le-a dat însărcinarea să încheie și să primească pe fiica lui Menumorut ca soție pentru fiul său Zulta și pe fiii locuitorilor, luați ca ostatici, să-i aducă cu sine și ducelui Menumorut să-i lase fortăreața Byhor.14. DESCRIEREA LUPTELOR CĂPETENIEI MAGHIARE TUHUTUM CU GELU, VOIEVODUL ROMÂNILOR

Și, rămânând aici mai multă vreme, Tuhutum, tatăl lui Horca cum era el un om șiret, după ce a prins să afle de la locuitori despre bunătatea țării de dincolo de păduri, unde domnia o avea un oarecare blac Gelu, a început să ofteze dacă n-ar putea cumva să o dobândească printr-o favoare din partea ducelui Arpad, țara de dincolo de păduri, pentru sine și pentru urmași săi. Ceea ce s-a întâmplat, după aceea, întocmai. Căci țara Ultransilvană urmași lui Tuhutum au stăpânit-o până în timpul lui Ștefan cel Sfânt și ar fi stăpânit-o și mai departe dacă Gyla cel Mic ar fi primit să se facă creștin, împreună cu cei doi fii ai săi Buia și Bucna și n-ar fi lucrat împotriva sfântului rege, după cum se va arăta în cele ce urmează.

Iar mai sus-numitul Tuhutum, om foarte prevăzător a trimis pe un oarecare bărbat șiret, pe ascuns, să se informeze despre calitatea și fertilitatea pământului din Ultransilvania și ce fel de oameni sunt locuitorii de acolo și dacă ar fi cu putință să se războiască cu ei. Căci Tuhutum voia să-și câștige și un nume și pământ, precum spun lăutarii noștri: toți au câștigat pământ și au căpătat nume bun. Ce să mai spun? Când tatăl lui Ogmand iscoada lui Tuhutum, dând târcoale ca o vulpe, a văzut, pe cât poate cuprinde vederea omului, bunătatea și rodnicia pământului și pe locuitorii săi, i-a plăcut nespus de mult și, în cea mai mare grabă, s-a întors la domnul său. Și, după ce a sosit i-a vorbit multe domnului său despre bunătatea acelei țări: că pământul acela este udat de cele mai bune râuri, al căror nume și folos le-a amintit pe rând, că din nisipul lor curge aur, că aurul din acea țară este cel mai bun aur, că de acolo se scoate sare și materii sărate și că locuitorii din acea țară sunt cei mai nevoiași oameni din toată lumea. Fiindcă sunt blahi și slavi care nu au alte arme decât arcuri și săgeți și ducele lor Gelu e puțin statornic și n-are ostași buni împrejurul său și n-ar îndrăzni să se împotrivească curajului ungurilor, fiindcă suferă multe neajunsuri din partea cumanilor și a pecenegilor.

Atunci Tuhutum, aflând bunătatea acelei țări, și-a trimis soli la ducele Gelu. Ducele Arpad însă, după consfătuirea avută, a lăudat propunerea lui Tuhutum și i-a dat voie să meargă dincolo de păduri să se lupte împotriva lui Gelu. Aflând acestea de la solul său, Tuhutum a făcut pregătiri cu ostași săi și, după ce și-a lăsat tovarășii acolo, a plecat peste păduri, spre răsărit, contra lui Gelu ducele blahilor. Iar Gelu, ducele Ultransilvan, auzind de venirea lui, și-a strâns oastea și a pornit călare, în cea mai mare fugă înaintea lui, pentru ca să-l oprească la porțile Mezeșului. Dar Tuhutum, străbătând pădurea într-o singură zi, a sosit la râul Almaș. Atunci ambele armate au ajuns în față, găsindu-se între ele numai râul. Iar ducele Gelu, cu arcași săi, voia să-i oprească acolo.

Iar făcându-se dimineață, înainte de auroră, Tuhutum și-a împărțit armata în două părți, a doua jumătate a trimis-o ceva mai sus, pentru ca, trecând peste râu, fără să afle soldați lui Gelu să înceapă lupta, după cum s-a și întâmplat. Și fiindcă trecerea le-a fost ușoară, ambele linii au ajuns deodată la luptă. Și s-au luptat între ei cu înverșunare, dar ostași ducelui Gelu au fost biruiți și mulți dintre ei și omorâți și încă și mai mulți făcuți prizonieri. Când a văzut acestea ducele Gelu, ca să-și scape viața, a luat-o la fugă cu puțini dintre ai săi. Și pe când fugea grăbit spre fortăreața sa, situată lângă fluviul Zomus, soldați lui Tuhutum, urmărindu-l în fuga mare, au omorât pe Gelu lângă râul Copus. Atunci locuitorii acelei țări, văzând moartea domnului lor, de bunăvoie, dând mâna și-au ales ca domn pe Tuhutum, tatăl lui Horca, și, localitatea ce se cheamă Esculeu, și-au întărit cuvântul prin jurământ. Și din acea zi localitatea aceasta poartă numele de Esculeu, fiindcă că acolo au făcut jurământul. Iar Tuhutum , din ziua aceea, a stăpânit țara în pace și fericire și urmași lui au stăpânit-o până la timpul regelui Ștefan cel Sfânt. Iar Tuhutum a dat naștere lui Horca, Horca a dat naștere lui Geula și Zubor. Geula a avut două fete, dintre care una se chema Caroldu și cealaltă Saraltu. Saraltu a fost mama regelui Ștefan cel Sfânt. Iar Zubor a dat naștere lui Geula cel Mic, tatăl lui Bue și Bucne, în timpul căruia regele Ștefan cel Sfânt a subjugat țara Ultransivană. Pe Geula chiar l-a dus legat în Ungaria și l-a ținut în închisoare toată viața, fiindcă era păgân și n-a vrut să se încreștineze și lucra împotriva regelui Ștefan cel Sfânt, cu toate că i-a fost rudă după mamă.

15.LUPTELE CĂPETENIILOR MAGHIARE ZUARDU, CADUSA ȘI BOYTA CU GLAD, DUCELE ROMÂNILOR DIN BANAT.

Și nu s-a aflat nici un dușman care să ridice mâna împotriva lor, fiindcă groaza cuprinsese pe toți oamenii din acea țară. Și, plecând de aici, au ajuns în părțile de la Beguey și aici au rămas timp de două săptămâni, până ce toți locuitorii din acea patrie de la Mureș până la fluviul Timiș, li s-au supus și au primit pe fii ca ostateci. Apoi, plecând cu oastea, au venit spre fluviul Timiș și și-au așezat tabăra lângă Vadul Nisipurilor. Și când au voit să treacă peste fluviul Timiș și le-a ieșit înainte Glad, din neamul căruia se trage Ohtun ducele acestei patrii, împreună cu o mare armată de călăreți pedestrași cu ajutorul cumanilor și bulgarilor și valachilor. A doua zi, fiindcă nici una din cele două oștiri nu putuse să treacă deloc peste fluviul Timiș, care se găsea între ele, Zuardu a însărcinat pe fratele său Cadusa ca, împreună cu jumătate din oastea sa să coboare mai jos, ori cum ar putea, să treacă apa și să înceapă lupta în contra dușmanilor. Cadusa, numaidecât dând ascultare poveții fratelui său, a pornit călare cu jumătate din oștire și s-a scoborât mai jos în fuga mare. Și cum grația dumnezeiască era de partea lor, trecerea le-a fost ușoară. Și în vreme ce o parte din armata ungurilor era dincolo împreună cu Cadusa și o jumătate de parte, dincoace, împreună cu Zuardu, atunci ungurii făcură să răsune trompetele de război și trecând înot peste fluviu au început să lupte cu înverșunare. Și, fiindcă ajutorul lui era alături de unguri, le-a dat o mare victorie, iar dușmanii cădeau înainte-le, ca snopii după secerători. Și, în acest război au murit doi duci ai cumanilor și trei cneji ai bulgarilor. Și însuși Glad ducele lor, numai luând-o la fugă au putut să scape, și armata sa întreagă s-a topit ca ceara în fața focului și a pierit de ascuțișul săbiilor.

Apoi Zuardu și Cadusra și Boyta, plecând de aici au venit victorioși spre hotarele bulgarilor și și-au așezat tabăra lângă râul Panoncea. Iar ducele Glad, luând-o la fugă, după cum am mai spus, a intrat de teama ungurilor în cetatea Kevea. Și, a treia zi, Zuardu și Cadusa, precum și Boyta, din al cărui neam se trage Brucsa, orânduindu-și armata împotriva fortăreței Kevea, a început să dea lupta. Văzând aceasta ducele lor Glad, și-a trimis soli și a început să ceară pace, dăruindu-le de bună voie fortăreața împreună cu diferite daruri.

Apoi mergând de aci, au cucerit cetatea Orșova și au locuit în ea timp de o lună și pe Boyta, împreună cu a treia parte din armată și cu fiii locuitorilor luați ca ostateci, i-au trimis la ducele Arpad…

_________________________________
1. "Am invatat ca nu conteaza ce ai in viata ci pe cine ai." Octavian Paler.
2. Cu cat cunosc mai bine oamenii, cu atat iubesc mai mult cainii.
3. Mama proștilor e mereu gravidă...
4. Suma inteligentelor pe pamint e constanta. Populatia este in crestere.
n. Presimtirea mortii e mai rea decat moartea insasi
avatar
Al|n
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 808
Varsta : 46
Location : Nu unde as vrea...
Data de inscriere : 11/10/2007

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

default Re: Istoria Bihorului

Mesaj Scris de Al|n la data de Dum 19 Oct 2008 - 11:48

Trebuie avut in vedere ca aceasta cronica e scrisa de cronicarul ungur, bineinteles ca faptele lor sunt mult exagerate, vitejia lor, etc.

_________________________________
1. "Am invatat ca nu conteaza ce ai in viata ci pe cine ai." Octavian Paler.
2. Cu cat cunosc mai bine oamenii, cu atat iubesc mai mult cainii.
3. Mama proștilor e mereu gravidă...
4. Suma inteligentelor pe pamint e constanta. Populatia este in crestere.
n. Presimtirea mortii e mai rea decat moartea insasi
avatar
Al|n
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 808
Varsta : 46
Location : Nu unde as vrea...
Data de inscriere : 11/10/2007

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

default Re: Istoria Bihorului

Mesaj Scris de bishop la data de Lun 20 Oct 2008 - 15:29

batai dumnezo de unguri....soareci...

pune-ti versurile alea....s-o suit iancu pe statuie
si le da la unguri.....nu stiu ce
avatar
bishop
thug
thug

Numarul mesajelor : 146
Data de inscriere : 08/02/2008

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

default Re: Istoria Bihorului

Mesaj Scris de g3org3lutu la data de Lun 20 Oct 2008 - 16:26

o am da mie jena sa o pun daca vrei bishop iti trimit un PM cu ea
avatar
g3org3lutu
senior member
senior member

Numarul mesajelor : 288
Varsta : 26
Location : ce te intereseaza pe tine .........=))
Data de inscriere : 26/10/2007

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

default Re: Istoria Bihorului

Mesaj Scris de g3org3lutu la data de Lun 20 Oct 2008 - 16:35

o am shi pe asta asta nu i vulgara si pe aia o am
Noi in cel dintai razboi am ajuns prin moarte noi
Doamne ocroteste-i pe romani
Am dat sange si sudoare pentru Romania mare
Doamne ocroteste-i pe romani
Am dat viata si soldati pentru o patrie de frati
Doamne ocroteste-i pe romani
Am dat pata, am dat zisa de la Nistru pan? la Tisa
Doamne ocroteste-i pe romani
Dar pe urma in 40 anul marilor de legi
Doamne ocroteste-i pe romani
Doua fiare ne-au muscat: ultimatum si dictat
Doamne ocroteste-i pe romani
Biata lume nu stia ca intr-o zi la Moscova
Doamne ocroteste-i pe romani
Au semnat un pact neghiob Molotov si Ribbentrop
Doamne ocroteste-i pe romani
Iar fascismul mondial ne-a luat parte din Ardeal
Doamne ocroteste-i pe romani
Si lui Horthy i l-am dat fie-i numele spurcat
Doamne ocroteste-i pe romani
Stalin cu teroarea sa ne-a luat Basarabia
Doamne ocroteste-i pe romani
Si cu Hitler in acord Bucovina de la nord
Doamne ocroteste-i pe romani
Ai mai mari talhari ne-au frant, ne-au luat tara si pamant
Doamne ocroteste-i pe romani
Nimenea n-a auzit plansul nostru rastignit
Doamne ocroteste-i pe romani
Astfel am intrat si noi in al doilea razboi
Doamne ocroteste-i pe romani
Haideti dom?le Maresal in Moldova si Ardeal
Doamne ocroteste-i pe romani
Noi de forme noi luptam pentru tara, pentru neam
Doamne ocroteste-i pe romani
Pentru vechile hotare, pentru Romania mare
Doamne ocroteste-i pe romani
Si-am pierit si peste rusi si-am fost ocupati de rusi
Doamne ocroteste-i pe romani
Stalin a facut ce-a vrut
Doamne ocroteste-i pe romani
Si-am murit de mii de ori s-avem iarasi trei culori
Doamne ocroteste-i pe romani
Si-am platit cat nu se poate sfanta noastra libertate
Doamne ocroteste-i pe romani
Tara-i mica, vremea grea, ce-o mai fi om mai vedea
Doamne ocroteste-i pe romani
De uitat nu vom uita tara noastra cum e ea
Doamne ocroteste-i pe romani
Cat vom fi roman raman, pruncul va primi la san
Doamne ocroteste-i pe romani
Adevar adevarat despre tot ce s-a intamplat
Doamne ocroteste-i pe romani
Tine minte fiul meu ca exista Dumnezeu
Doamne ocroteste-i pe romani
Si un juramant te leaga: tara noastra nu-i intreaga
Insa asta doar pana intr-o zi
Cand vei fi si tu barbat sa te simti mereu soldat
Doamne ocroteste-i pe romani
Pentru vechile hotare, pentru Romania mare
Doamne ocroteste-i pe romani
Pentru vechile hotare, pentru Romania mare
Doamne ocroteste-i pe romani.
scz pt duble post
avatar
g3org3lutu
senior member
senior member

Numarul mesajelor : 288
Varsta : 26
Location : ce te intereseaza pe tine .........=))
Data de inscriere : 26/10/2007

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

default Re: Istoria Bihorului

Mesaj Scris de iio la data de Lun 20 Oct 2008 - 16:53

butonul edit nu e pus degeaba Neutral
avatar
iio
junior
junior

Numarul mesajelor : 19
Data de inscriere : 05/10/2008

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

default Re: Istoria Bihorului

Mesaj Scris de red_light la data de Lun 20 Oct 2008 - 19:11

Atentie la ce spuneti...

_________________________________
People say i have a bad attitude !!! I say Fuck`em
www.artophoto.deviantart.com
avatar
red_light
membru fondator
membru fondator

Numarul mesajelor : 336
Varsta : 29
Location : stei
Data de inscriere : 20/10/2007

Vezi profilul utilizatorului http://www.artophoto.deviantart.com

Sus In jos

default Re: Istoria Bihorului

Mesaj Scris de Al|n la data de Lun 20 Oct 2008 - 19:40

Doamne, materialul pus de mine se doreste o simpla istorie a Bihorului, din cele mai vechi timpuri, o sa continui cu cronici medievale, nu avem nimic cu nimeni, dorim sa traim in pace, dar e bine sa ne cunoastem istoria locurilor natale.

_________________________________
1. "Am invatat ca nu conteaza ce ai in viata ci pe cine ai." Octavian Paler.
2. Cu cat cunosc mai bine oamenii, cu atat iubesc mai mult cainii.
3. Mama proștilor e mereu gravidă...
4. Suma inteligentelor pe pamint e constanta. Populatia este in crestere.
n. Presimtirea mortii e mai rea decat moartea insasi
avatar
Al|n
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 808
Varsta : 46
Location : Nu unde as vrea...
Data de inscriere : 11/10/2007

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

default Re: Istoria Bihorului

Mesaj Scris de g3org3lutu la data de Lun 20 Oct 2008 - 19:58

aveti dreptate domnn profesor chiar am aflat multe lucruri ce la scoala nu ni le spune dar ma intreb de ce nu vrea sa ni le spuna
avatar
g3org3lutu
senior member
senior member

Numarul mesajelor : 288
Varsta : 26
Location : ce te intereseaza pe tine .........=))
Data de inscriere : 26/10/2007

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

default Re: Istoria Bihorului

Mesaj Scris de Simona la data de Joi 23 Oct 2008 - 19:16

g3org3lutu a scris:aveti dreptate domnn profesor chiar am aflat multe lucruri ce la scoala nu ni le spune dar ma intreb de ce nu vrea sa ni le spuna

si mie mi se par interesanta initiativa domnului profesor Alin de a cunoaste mai bine locul unde traim, dar sa stii g3org3lutu ca eu am studiat in scoala(la GRI Unirea prin 2004, 2005) istoria judetului Bihor.Domnul profesor Heciu are si o carte scoasa ,de dansu, pe aceasta tema si d-l profesor Simedre(de la generala din Stei) are o carte asemanatoare.A fost prin 2004 ( de ziua Steiului) si un concurs intre liceul 1 si 2 tot pe acceasta tema.

e adevarat, acum nu se mai studiaza dar informatia exista.

ar fi bine daca d-l profesor Alin, ar face o banca de date unde sa existe toate temele pe un anumit subiect.daca eu doresc anumite informatii trebuie sa citesc toate comentariile si atunci nu e sigur ca il gasesc.

Simona
junior
junior

Numarul mesajelor : 42
Data de inscriere : 06/10/2008

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

default Re: Istoria Bihorului

Mesaj Scris de Al|n la data de Joi 23 Oct 2008 - 20:01

Cartea scrisa de domnul Simedrea, monografia Steiului, contine informatii mai mult recente sa zicem, vechea istorie a Bihorului e trecuta intr-o pagina, ori eu tocmai acea perioada o am in vedere, cea veche, primele cnezate, cucerirea, etc.
Vor mai urma materiale...

_________________________________
1. "Am invatat ca nu conteaza ce ai in viata ci pe cine ai." Octavian Paler.
2. Cu cat cunosc mai bine oamenii, cu atat iubesc mai mult cainii.
3. Mama proștilor e mereu gravidă...
4. Suma inteligentelor pe pamint e constanta. Populatia este in crestere.
n. Presimtirea mortii e mai rea decat moartea insasi
avatar
Al|n
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 808
Varsta : 46
Location : Nu unde as vrea...
Data de inscriere : 11/10/2007

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

default Re: Istoria Bihorului

Mesaj Scris de Steianu la data de Sam 1 Noi 2008 - 20:55

Felicitari Al|n pt. acest subiect.Foarte interesant si educativ.@ g3org3lutu & bishop
Ceea ce scrieti voi acolo(apropo de iancu si statuia lui) se numeste sovinism.Sovinismul,mai simplu definit este ura fata de o alta nationalitate,in cazul in spetza maghiarii.E un sentiment josnic,care-mi place sa cred ca nu caracterizeaza romanii si nici ungurii.
Majoritatea sunteti tineri si nu aveti experienta de viata,sunteti foarte usor influentabili si in zona Steiului nici nu prea sunt unguri.Imi amintesc cand am ajuns prima data in Oradea si auzem vorbind pe strada maghiara...era un sentiment tare ciudat...dar in fine.
Nu vreau sa scuz comportamentul unor "specimene" atat romani cat si unguri care-si fac un scop in viata din a invrajbi aceste doua natiuni cu orice pret.Oamenii de rand traiesc ca buni vecini de zeci de ani fara sa tina cont ca el e roman si celalalt e ungur,singura conditie pentru buna intelegere e SA FII OM si sa ai bun-simt. In orice comunitate daca vrei sa fii respectat trebuie sa respecti tu pe ceilalti in primul rand,nu poti sa-i spui unui ungur zi de zi "bai ungure" "bozgore" sau mai stiu eu ce apelative de gen si sa ma ai pretentia ca acel om sa te respecte.Garantez ca la prima okazie ti-o va intoarce cu aceeasi moneda.
Sigur,nu pot sa neg ca intre romani si unguri sunt multe polite de platit din timpul imperiului austro-ungar.Multi romani au fost deportati,ucisi,obligati sa-si skimbe numele in nume unguresti,sa-si paraseasca religia si lista poate continua.Nu pot de-asemenea sa fiu de acord cu aberatiile unor politicieni si aici ma refer la pretentiile teritoriale ale ungurilor asupra transilvaniei,recenta perla scoasa de d-l Marko Bella: "Copii romani din zonele cu populatie preponderent maghiara sa invete OBLIGATORIU in scoala limba maghiara" Pai domnu' Bella eu cred ca ar fi de bun simtz sa invete copii maghiari limba tarii in care traiesc,nu de alta dara daca ies din Harghita nu au sa aiba posibilitatea sa se descurce fara translator.Nu neg,cu cat cunosti mai multe limbi cu atat mai bine si limba maghiara kiar este de un real folos daca traiesti in Bihor,dar de aici pana la a fi obligatorie in scoala...e cale lunga.
Gata ca deja incep sa ma aprind si scriu prostii.
Morala la tot ce am scris aici este ca TOLERANTA,RESPECTUL SI BUNUL SIMT ar trebuia sa fie punctele noastre de reper ca natiune.
Cu siguranta nu sunt adeptul politicii de a intoarce si celalt obraz dar nici nu sunt cel care da primul cu piatra...

Respecta si vei fi respectat


Ultima editare efectuata de catre Steianu in Dum 2 Noi 2008 - 18:35, editata de 10 ori
avatar
Steianu
junior
junior

Numarul mesajelor : 21
Varsta : 43
Location : Singur in multime...
Data de inscriere : 28/10/2008

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

default Re: Istoria Bihorului

Mesaj Scris de Emanuel la data de Dum 2 Noi 2008 - 8:48

,,S-o suit Pista pa deal sa se uite la Ardeal
Da-te'N ...(organ genital femeiesc) matii jos ca Ardealu nu-i a vost.''

Cand ne gandim la trecut dintr-o data ne simptim bine si mandrii ca traim in Romania dar cand deschidem ochii si ne uitam ce a mai ramas din neamul care oprea Turcii care a ramas o raza de latinitatea atata timp, ne vine o senzatie de... greata dar nimeni nu face nimic decat sa profite unul dupa celalalt.Toata lumea e pe interes la noi ceea ce ne face sa pierdem chiar pe cei care castiga deoarece se gandesc numai la bani nu si la urmari.Sau ca ne-am mai corcit, am pierdut genele stramosilor.

Ungurii dupa cate crime au facut cati oameni au schinjuit si tot ii lasam in tara... Cred ca Stramosii nostrii care au luptat ca noi sa traim intr-o tara asa frumoasa erau prea ingaduitori si doar in lupta erau ,,rai'' cred ca totusi ar trebui sa avem si noi niste trasaturi ale sarbilor in noi...

Nu consider ca ,,Nu Vorbesc Frumos'' in prima fraza ci din contra prea frumos Wink

Acest neam au in sange cucerirea si acum s-au saturat de pasunea care ne-au furat-o si au numit-o tara si vor si ei niste munti la o astfel de populatie pe care o are Romania nu m-ar mira sa ne cucereasca o campie de razboinici asiatici care au fost numiti ,,Biciul lui Hrisos'' sa ne ia inca o data Ardealul
avatar
Emanuel
membru fondator
membru fondator

Numarul mesajelor : 712
Varsta : 26
Location : Într-un sat măricel, un oraș forțat.
Data de inscriere : 16/10/2007

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

default Re: Istoria Bihorului

Mesaj Scris de Steianu la data de Dum 2 Noi 2008 - 15:19

Emanuel draga,pe un forum public care se
respecta,rasismul,sovinismu,xenofobia nu au ce cauta.Din cate am vazut in unele subiecte,fara sa am intentia sa te jignesc,pot spune ca esti un baiat care intelege mai greu.Pe orice alt forum ai fi luat un ban de toata frumusetea pentru ce ai spus aici,cat si pentru warez in alta sectiune.Ori ai 10 ani si atunci e de inteles de ce pricepi asa greu,ori,cine administreaza serverul este mult prea ingaduitor cu tine.
avatar
Steianu
junior
junior

Numarul mesajelor : 21
Varsta : 43
Location : Singur in multime...
Data de inscriere : 28/10/2008

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

default Re: Istoria Bihorului

Mesaj Scris de oana la data de Mar 4 Noi 2008 - 11:26

Steianu, cu riscul de a fi acuzata de indulgenta maxima,as dori sa adaug si eu ceva la cele spuse de tine mai sus in legatura cu Emanuel.Ar fi bine sa nu uitam faptul ca atat eu cat si tu am avut odata varsta lui Emanuel,cand teribilismul se manifesta la cote inalte,asa ca eu zic ca ar trebui sa fim mai ingaduitori in ceea ce il priveste...chiar daca a fost poate putin deplasat.Pe de alta parte a ingradi ideile unui adolescent in formare,chiar daca sunt mai incisive,nu cred ca il ajuta pe acesta sa isi dezvolte propria personalitate.Oricum,in timp,sunt sigura ca Emanuel va invata ca lucrurile duse la extrema nu sunt bune,dar ar fi mai bine sa invete acest lucru din proprie experienta fara a fi catalogat drept un om care "intelege mai greu".

_________________________________
every moment is another chance
avatar
oana
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 81
Varsta : 39
Data de inscriere : 11/10/2007

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

default Re: Istoria Bihorului

Mesaj Scris de red_light la data de Mier 5 Noi 2008 - 6:46

emanuele iti promit ca te duc in ungaria si iti garantez 100 % ca o sa iti schimbi parerea. ai sa vezi ca sunt cu cel putin 50 de ani mai evoluati ca noi si ai sa vezi ca acolo nu intereseaza pe nimeni daca esti roman sau maghiar, se vor purta la fel de ospitalier indiferent de neamu pe care`l porti...

_________________________________
People say i have a bad attitude !!! I say Fuck`em
www.artophoto.deviantart.com
avatar
red_light
membru fondator
membru fondator

Numarul mesajelor : 336
Varsta : 29
Location : stei
Data de inscriere : 20/10/2007

Vezi profilul utilizatorului http://www.artophoto.deviantart.com

Sus In jos

default Re: Istoria Bihorului

Mesaj Scris de Diogene la data de Joi 3 Iun 2010 - 17:07

Ar fi interesant sa se refaca istoria Bihorului ,numa la cate dovezi si documente exista...cred ca ii cam dificil
avatar
Diogene
membru
membru

Numarul mesajelor : 52
Location : Stei
Data de inscriere : 03/06/2010

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

default Re: Istoria Bihorului

Mesaj Scris de Diogene la data de Mar 5 Oct 2010 - 17:24

O informatie legata de Bihor...in 1111, sub stapanirea maghiarilor, este constituit comitatul Bihor, condus de un reprezentant al regelui maghiar. Acesta impreuna cu o armata a regelui aveau la dispozitie un domeniu sau un complex de domenii, din jurul cetatii in care isi aveau resedinta.
avatar
Diogene
membru
membru

Numarul mesajelor : 52
Location : Stei
Data de inscriere : 03/06/2010

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

default Re: Istoria Bihorului

Mesaj Scris de Diogene la data de Mar 5 Oct 2010 - 17:34Comitatul Bihor pe Harta Iosefină a Regatului Ungariei, 1782-85
avatar
Diogene
membru
membru

Numarul mesajelor : 52
Location : Stei
Data de inscriere : 03/06/2010

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

default Re: Istoria Bihorului

Mesaj Scris de Continut sponsorizat


Continut sponsorizat


Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum